Visa Nhật – Công tác

 1. 01 hình 4.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)
 2. Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)
 3. Thẻ tạm trú (bản gốc)
 4. Giấy phép lao động ( bản gốc)
 5. Phía Nhật Bản:
  Thư mời (bản gốc)
  Giấy lý do mời của công ty tại Nhật Bản (bản gốc theo mẫu): Ghi rõ mục đích và thời gian mời. Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng. Trường hợp là công ty hay tổ chức, thì phải có dấu đóng của công ty, tổ chức hoặc người có tư cách đại diện pháp nhân.
  Thư bảo lãnh (bản gốc, theo mẫu):
 • Đối với pháp nhân khi làm giấy bảo lãnh, người đứng tên bảo lãnh phải là người đại diện pháp nhân hoặc có tư cách đại diện cho pháp nhân.
 • Chương trình lưu trú (bản gốc, theo mẫu):
 • Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình hoạt động phải rõ ràng. Phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại)
 • Sổ bộ tư cách pháp nhân – tokibo (bản gốc) / Bản in trang web của công ty
  6. Tài liệu chứng minh mối quan hệ làm ăn giữa 2 bên (hợp đồng giao dịch, tư liệu hội nghị, tư liệu hàng hóa giao dịch…) (photo, sao y bản chính)
  7. Chứng minh công việc : 
 • Nhân viên: Hợp đồng lao động ( sao y, đóng mộc treo công ty) , Quyết định cử đi công tác 
 • Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (photo, sao y bản chính)

      Thời gian làm việc trung bình: 7 ngày làm việc

Nước Dạng Visa  Thời hạn Báo giá Ghi chú
Nhật Công tác (ngắn hạn) 30 ngày 3.500.000 Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *